010203040506070810  
previous

next
Texture sample, white plaster